Przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze oraz przedsiębiorcy z całej Polski, będą mogli spotkać się w dniach 27-28 października na Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Głównym organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński.

– W czasie trwania targów odbędą się liczne konferencje oraz panele dyskusyjne prowadzone przez osoby znane i posiadające doświadczenie w zakresie funkcjonowania NGO-sów. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach, debatach i dyskusjach. Na ponad 5000 metrów kwadratowych Hali wystawienniczej E Targów Kielce zaprezentuje się ponad 70 organizacji, federacji i zrzeszeń organizacji pozarządowych oraz partnerów rządowych i samorządowych – informuje Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO.

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO które odbędą się w dniach 27-28.10.2022 r. będą platformą do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej.

Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Rada Działaności Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie Skała Lasocin, Targi Kielce S.A. oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Organizatorami wydarzenia są Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja im. Stefana Artwińskiego.

1000 przedstawicieli trzeciego sektora

5000 m² powierzchni wystawowej

Ponad 70 miejsc dla wystawców z całej Polski

.

Targi Kielce Exhibition & Congress Center
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
Hala wystawiennicza E

 

27-28

PAŹDZIERNIKA  2022

OGÓLNOPOLSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NGO-EXPO