Przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze oraz uczestnicy z całej Polski, będą mogli spotkać się w dniach 29-30 czerwca na II Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO. Głównym organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Wiceprezes Rady Ministrów Prof. Piotr Gliński.

Ogólnopolskie Targi Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO będą platformą do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat działalności organizacji pozarządowych i poznania wszelkich przejawów aktywności społecznej.

Współorganizatorami wydarzenia są Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundacja imienia Stefana Artwińskiego oraz Fundacja Muza Dei

Partnerami Ogólnopolskich Targów Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO są Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody, Ogólnopolski Związek Kół Gospodyń Wiejskich oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 


REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ORAZ GRUP ZORGANIZOWANYCH


KONTAKT

2000
przedstawicieli trzeciego sektora

5000 m² powierzchni wystawowej

Ponad 140 miejsc dla wystawców z całej Polski

.

Targi Kielce Exhibition & Congress Center
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce

Hala wystawiennicza E

 

29-30

CZERWCA  2023

II OGÓLNOPOLSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NGO-EXPO