Program Targów 2022


Dzień I - 27.10.2022

10:00-10:15Powitanie i rozpoczęcie
10:15-11:15Wykład ekspercki: „Podejście strategiczne w rozwoju organizacji pozarządowych”.
11:15-11:30Przerwa
11:30-12:30Jak rozwinąć skrzydła?  Dobre praktyki rozwoju organizacji
12:30-12:45Przerwa
12:45-13:45Panel dyskusyjny: „Jak zapewnić trwały rozwój organizacji”
13:45-14:00Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia targów
14:00Przerwa
15:00-16:30

Warsztaty (3 równoległe)

  • Zapewnienie dostępności działalności NGO dla osób ze szczególnymi potrzebami - E1
  • Rządowe programy wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - E3
  • Międzynarodowa współpraca szansą na rozwój NGO - Erasmus+, EKS, Eurodesk i wiele innych - E4
16:30-17:00Sieciowanie w międzynarodowym gronie - nieformalne rozmowy z organizacjami pozarządowymi z 15-u krajów - strefa kawowa 

 

Dzień II - 28.10.2022

10:00-10:15Występ artystyczny na rozpoczęcie Targów 
Koło Gospodyń Wiejskich Brzezinianki
10:15-10:30Otwarcie II Dnia Targów
10:30-10:45

Wystąpienie gościa specjalnego:

Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – wyzwania dla polityk publicznych.

prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

10:45-11:00Wystąpienie gości
11:00-11:15Występ artystyczny
Michał Kopeć, Emilia Kopeć, Mariusz Połomka
11:15-11:45Przerwa
11:45-12:45

Panel dyskusyjny:

Organizacje obywatelskie w czasie kryzysu – współpraca zamiast konkurencji. Rola NGO w procesie wdrażania czy programowania funduszy unijnych.

12:45-13:15Prezentacja filmów o działalności organizacji realizujących projekty NOWEFIO
13:15-13:45Specjalny występ artystyczny 
13:45-14:30Przerwa
14:30-15:15

Panele tematyczne (4 jednocześnie):

1.       Rządowe programy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (NOWEFIO) szansą na realizację innowacyjnych projektów społecznych - Scena Główna

2.       Wsparcie lokalne w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego NOWEFIO - E4

3.       EFS i EFS+ dla świętokrzyskich organizacji pozarządowych.
2014 – 2020: wykorzystane możliwości. 2021 – 2027: nowe szanse.
Środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla NGO - E3

4.       Miejsce Rady Działalności Pożytku Publicznego w dialogu obywatelskim w Polsce - E1

 

27-28

PAŹDZIERNIKA 2022

OGÓLNOPOLSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NGO-EXPO